ỦY BAN THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT

Địa chỉ: số 01, Quang Trung, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Website: http://bandatbinhduong.org

Điện thoại: (0274)3822629.

Fax: (0274)3871201.

Emailvpubtdm@binhduong.gov.vn

Bài viết liên quan